UWB Crest

Canolfan Defnydd Tir Amgen

Nodiadau Technegol

Mynd i gategori:

BIO-EGNI

NEWID HINSAWDD

COETIROEDD

DA BYW

GARDDWRIAETH

CNYDAU ÂR

CNYDAU AMGEN

CYFFREDINOL

Rhif Pwnc Teitl
Math o ffeil
Maint
BIO-EGNI      
010101 Bio-egni Cyflwyniad i Fiscanthws
pdf
98KB
010102 Bio-egni Economeg cynhyrchu miscantws a SRC
pdf
83KB
010201 Bio-egni Coedlan Cylchdro Byr - cyflwyniad
pdf
74KB
010301 Bio-egni Cyflwyniad i ynni biomas
pdf
77KB
010302 Bio-egni Cnydau ynni yng Nghymru - trosolwg
pdf
135KB
010303 Bio-egni Biomas fel tanwydd
pdf
101KB
010304 Bio-egni Chwalu jargon - unedau
pdf
260KB
010305 Bio-egni Pelenni coed - cwestiyna a ofynnir yn aml
pdf
360KB
010401 Bio-egni Treuliad Anaerobig
pdf
65KB
010501 Bio-egni Biodanwyddau hylifol
pdf
122KB
Nôl i'r brig      
NEWID HINSAWDD      
060101 Newid hinsawdd Olion troed carbon - rhagarweiniad
pdf
129KB
Nôl i'r brig      
COETIROEDD      
050101 Coetiroedd Cynhyrchu pelenni tanwydd pren ar raddfa fechan
pdf
81KB
050102 Coetiroedd Cyfrifwr a chymharydd cost gwres
pdf
130KB
050103 Coetiroedd Trin coed gyda gwres
pdf
109KB
050104 Coetiroedd Sglodion pren ar gyfer gwelyau anifeiliaid a chompost
pdf
105KB
050105 Coetiroedd Llifio coed ar y fferm
pdf
103KB
050106 Coetiroedd Cynhyrchion pren hollt
pdf
86KB
050107 Coetiroedd Sychu coed tân
pdf
97KB
050201 Coetiroedd Tyfu Coed o hâd
pdf
90KB
050203 Coetiroedd Defnyddio moch i reoli coetiroedd
pdf
79KB
050204 Coetiroedd Taflen wybodaeth lleiniau cysgod
pdf
108KB
050205 Coetiroedd Coed parcdir
pdf
84KB
050206 Coetiroedd Dewis o rywogaethau coed
pdf
254KB
050207 Coetiroedd Mesureg
pdf
390KB
050301 Coetiroedd Coetiroedd i'r SPS
pdf
82KB
050401 Coetiroedd Cynhyrchu castanwydd melys
pdf
118KB
050403 Coetiroedd Coed Nadolig
pdf
218KB
050404 Coetiroedd Cyfrif ynni mewn coetiroedd
pdf
508KB
Nôl i'r brig      
DA BYW      
040101 Da byw Cyflwyniad i efr godro
pdf
100KB
040102 Da byw Cynhyrchu cig gafr - cyflwyniad
pdf
75KB
040103 Da byw Ffibr o eifr - cyflwyniad
pdf
92KB
040104 Da byw Geifr - rhedi parasitiaid mewnol
pdf
73KB
040301 Da byw Cynhyrchu cig carw
pdf
72KB
040302 Da byw Ceirw fferm - iechyd a lles
pdf
104KB
040201 Da byw Byfflo dwr
pdf
91KB
040401 Da byw Cadw gwenyn - cyflwyniad
pdf
86KB
040501 Da byw Ffermio mwydod
pdf
86KB
040601 Da byw Cyflwyniad Ddefaid Godro
pdf
100KB
040801 Da byw Cynhyrchu dofednod yn llai dwys
pdf
98KB
040802 Da byw Tyrciod - cynnyrch tymhorol
pdf
185KB
040803 Da byw Magu gwyddau
pdf
372KB
040804 Da byw Dofednon: cynhyrchu wyau maes
pdf
461KB
040901 Da byw Cynhyrchu baeddod gwyllt
pdf
120KB
040902 Da byw Cyflwyniad i gadw moch
pdf
416KB
Nôl i'r brig      
GARDDWRIAETH      
020101 Garddwriaeth Cynhyrchu llysiau maes - cyflwyniad
pdf
68KB
020102 Garddwriaeth Cynhyrchu asbaragws
pdf
103KB
020105 Garddwriaeth Canllawiau cynhyrchu cnydau - garlleg
pdf
88KB
020106 Garddwriaeth Canllawiau cynhyrchu cnydau - courgettes
pdf
81KB
020107 Garddwriaeth Canllawiau cynhyrchu cnydau - cennin
pdf
92KB
020108 Garddwriaeth Canllawiau cynhyrchu cnydau - erfin
pdf
123KB
020109 Garddwriaeth Canllawiau cynhyrchu cnydau - pannas
pdf
117KB
020110 Garddwriaeth Canllawiau cynhyrchu cnyday - moron
pdf
134KB
020201 Garddwriaeth Cynhyrchu ffrwythau bychain yng ghymru
pdf
98KB
020204 Garddwriaeth Cyrens Duon
pdf
210KB
020205 Gardwriaeth Gwsberis -cyflwyniad
pdf
194KB
020301 Garddwriaeth Cynhyrchu ffrwythau gwiail: mafon
pdf
93KB
020401 Garddwriaeth Cynhyrchu ffrwythau pen coed yng nghymru
pdf
109KB
020402 Garddwriaeth Cynhyrchu Seidr
pdf
103KB
020403 Garddwriaeth Tyfu eirin as eirin duan
pdf
103KB
020404 Garddwriaeth Ceirios melys
pdf
373KB
020501 Garddwriaeth Cynhyrchu perlysiau mewn potiau
pdf
103KB
020502 Garddwriaeth Tyfu perlysiau mewn caeau
pdf
85KB
020503 Garddwriaeth Lafant - cyflwyniad
pdf
256KB
020504 Garddwriaeth Lafant yn Henfaes
pdf
526KB
020505 Garddwriaeth Perlysiau unflwydd yn Henfaes - costau cynhyrchu
pdf
523KB
020506 Garddwriaeth Perlysiau pot yn Henfaes - costau cynhyrchu
pdf
362KB
020601 Garddwriaeth Cynhyrchu planhigion alpaidd
pdf
93KB
020702 Garddwriaeth Systemau to gwyrdd
pdf
103KB
020801 Garddwriaeth Cynhyrchu llwyni o leinwyr
pdf
92KB
020901 Garddwriaeth Phytophthora infestans - malltod hwyr
pdf
108KB
021002 Garddwriaeth Compostio ar y fferm
pdf
94KB
021204 Garddwriaeth Tomato
pdf
401KB
021205 Garddwriaeth Rheoli Pla Integredid (IPM) ym maes garddwriaeth NEWYDD
pdf
457KB
021301 Garddwriaeth Gwinllan
pdf
103KB
021401 Garddwriaeth Madarch - rhagarweiniad
pdf
180KB
021501 Garddwriaeth Riwbob
pdf
230KB
Nôl i'r brig      
CNYDAU ÂR      
070101 Cnydau âr Cnydau Grawn yng nghymru
pdf
153KB
070102 Cnydau âr Y prif blau, clefydau a chwyn yn gnydau grawn
pdf
154KB
070103 Cnydau âr Rheoli chwyn ar gnydau grawn NEWYDD
pdf
378KB
Nôl i'r brig      
CNYDAU AMGEN      
030101 Cnydau amgen Triticale a cheirch noeth
pdf
32KB
030201 Cnydau amgen Camelina
pdf
109KB
030301 Cnydau amgen Rheoli plâu mewn cnydau amgen
pdf
92KB
030401 Cnydau amgen Cywarch - arolwg
pdf
303KB
Nôl i'r brig      
CYFFREDINOL      
080101   Gwybodaeth ar gyfer perchenogion a rheolwyr tir newydd
pdf
240KB