UWB Crest

Canolfan Defnydd Tir Amgen

EGNI CALU

RHEOLI YNNI A CHARBON - arweiniad ffermwyr i archwiliadau ynni

Cliciwch yma i lwytho'r llyfryn i lawr ar ffurf pdf (n.b. mae hon yn ffeil fawr- 1.7MB)

CYNHYRCHU EGNI AC EFFEITHLONRWYDD EGNI AR Y FFERM

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynhyrchu ynni ar eich fferm? Neu a fyddech chi’n hoffi syniadau ar sut i leihau faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio? Mae partner CALU, sef ADAS, newydd gyhoeddi llyfryn defnyddiol o’r enw "Cynhyrchu egni ac effeithlonrwydd egni ar y fferm - canllaw". Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyflwyniad i amrywiaeth o dechnolegau cynhyrchu ynni, yn cynnwys biodanwyddau hylif, biomas, treuliad anaerobig, pŵer gwynt a phympiau gwres o’r ddaear. Mae’r llyfryn ar gael i’w lwytho i lawr yn rhad ac am ddim (cliciwch ar yr eicon). Os cewch broblemau’n llwytho’r ffeil i lawr neu os hoffech gopi caled o’r llyfryn, cysylltwch â CALU.

Cliciwch yma i lwytho’r llyfryn i lawr ar ffurf pdf (n.b. mae hon yn ffeil fawr - 1.6MB)